Consultancy

Wat doet een consultant

Een consultant van Prio-1 security is een persoon die “expert of professioneel advies” geeft. Een consultant kan op meerdere gebieden actief zijn. Belangrijk is dat een consultant professioneel advies geeft, hiermee aangevend dat hij/zij expertise bezit die bij de ontvangende partij ontbreekt. Als laatste behoort advies geven bij de functie van zijn beroep en wordt de consultant voor dit advies ook beloond.

 

Wat is consultancy?

Consultancy wordt gedefinieerd als: de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied. Terwijl een consultant van Prio-1 security op beveiligingsgebied advies kan geven, beperkt een consultancybedrijf zich echter tot diensten in een specifiek werkgebied. Daarom is er binnen consultancy een indeling in verschillende werkgebieden, waarin groepen van consultants met dezelfde expertise werken.